Pulsened

PulseNed bv
Thijssenweg 2b
4927 PC Hooge Zwaluwe
Mail: info@pulsened.nl

Veilig, veiliger: een rookmelder en lamp in één!

Een veilig thuis, dat willen we allemaal. Hoe zit het met uw huis? Heeft u al een rookmelder in huis? Zo’n melder redt levens en daarom is het vanaf 1 juli 2022 in elk huis in Nederland verplicht om op elke verdieping een rookmelder te hebben. Daarom heeft PulseNed B.V. de PulseLed ontworpen: een rookmelder, lichtbron en noodverlichting in één. Breekt er brand uit? Dan gaat de rookmelder af en bij stroomuitval gaat de noodverlichting aan, ook in geval van brand. Oftewel: altijd licht in de duisternis. Met de PulseLed kunt u meerdere rookmelders op verschillende verdiepingen met elkaar koppelen, want veiligheid staat natuurlijk altijd voorop!

Duurzaam
De PulseLed bestaat uit duurzame ledverlichting, waarmee u tot 80% meer energie bespaart in vergelijking met traditionele verlichting. Dankzij de aanwezigheidsmelder gaat de PulseLed uit of op schemerstand als er niemand in de buurt is. Oftewel u hoeft uw gezin niet meer aan te spreken op de lampen die onnodig aanstaan. Duurzaam én besparend.

Makkelijk te installeren
De PulseLed is makkelijk (zelf) te installeren op een bestaande lichtaansluiting. Geen kabeltjes, geen ingewikkelde uitbreidingen en geen extra leidingwerk. Het is in elke woning toepasbaar en de PulseLed voldoet aan alle eisen van het Bouwbesluit. Hij is te verkrijgen in verschillende uitvoeringen en kleuren. De standaard PulseLed heeft 12 led’s van 1 watt per stuk en lichtstroom van 85 lumen, een aluminium behuizing en een aansluiting van 230 volt. U kunt ervoor kiezen om een standaard PulseLed te kiezen met daarbij:
- Een af- en aanwezigheidssensor
- Af- en aanwezigheidsinstelling in 10 stappen dimbaar
- Variabele tijdinstelling voor overgang van af- en aanwezigheid
- Sensor voor dagverlichting
- Noodverlichting 2x8,4 volt accu’s

Of een PulseLed met bovenstaande functies en daarbij:
- Rookmelder (koppelbaar met maximaal 12 rookmelders)
- Tweetonige sirene van 100 decibel
- Flitslicht

Fotografie: Angelique Klomp

 

Keuringen en inspecties

PulseNed BV is lid van i-keur. `Het platform voor onafhankelijke inspecteurs`

en aanspreekpunt voor voor beheerders van Elektrische Installaties.

 

  • Nen 3140 (kijk voor een uitgebreide info over deze NEN)
  • Groepenverklaringen (kijk hoe overzichtelijk mogelijk dit gedaan kan worden)
  • Revisie-tekeningen (zet deze op verschillende bouwlagen op)

 

Samenwerking meettechnieken

Subsidieregeling `Pieken in de delta

door: ir. Stefan Seeters (Rewin Zuidwest Nederland)

Het ontwikkelen van nieuwe bedrijvigheid in Nederland wordt steeds complexer. Er dient snel ingespeeld te worden op nieuwe business kansen en onze kennis moet zich onderscheiden van het buitenland en opkomende landen. In het kader van het Pieken in de Delta wordt in Zuidwest Nederland een bedrijven- en kenniscluster rondom de luchthaven Woensdrecht en daarbuiten ontwikkeld (World Class Maintenance).Hierbij is gebleken dat samenwerking tussen bedrijven uit verschillende sectoren tot nieuwe inzichten en business voordelen leidt. Cross-sectorale innovaties zijn echter meer risicovol dan reguliere innovatietrajecten. Het gaat om de eerste toepassing van een nieuwe technologie, methode, werkproces of product dat nieuwe kennis en vaardigheden vereist.  Voorgaande projecten waren vaak gericht op 1 specifieke business kans, bijv het ontwikkelen van een nieuwe maintenance techniek en waren hierdoor als relatief klein project, een kwetsbaar innovatiecluster wat vaak niet goed in staat was om de nieuwe innovatieve dienst succesvol mbv PID door te ontwikkelen. Andere projecten waren wel breed in groep van deelnemers (bijv MCC), maar misten door hun brede achterban en vele doelstellingen een dedicated focus op business development op een select aantal technologieën. Hierdoor is er tot op heden nog geen project geweest in de Maintenance programmalijn dat zich specifiek richt  op business acceleratie en het opzetten van nieuwe bedrijven.

Dit project maakt wel deze keuze en werkt hierdoor bij uitstek aan het stimuleren van nieuwe bedrijvigheid. De bedrijven en kennisinstellingen betrokken bij het project zullen voor veel werkzaamheden en daarmee nieuwe banen zorgen in de regio.

In dit nieuwe project worden nieuwe ontwikkelingen binnen de luchtvaartsector samen met bedrijven buiten deze sector, vertaald in nieuwe economische bedrijvigheid. Daarnaast wordt gewerkt aan het versterken van de kennisontwikkeling die breder toepasbaar is. We willen deze cross-sectorale innovatie en business ontwikkeling structureel (niet ad hoc) en meerjarig stimuleren. Daarvoor ligt een programmatische aanpak van kennisdeling, open innovatie en business ontwikkeling vanuit een Business Accelerator voor Cross-sectorale industrieën (BAC) voor de hand. De activiteiten concentreren zich rondom Woensdrecht waarbij cross-sectorale verbindingen worden gelegd naar industriegebieden in Zeeland, Brabant, en andere delen van Nederland.

 

Enkele deelnemers binnen het project waar ook PulseNed aan deelneemt met hun PulseNetwork System
(zie 4.: nieuwe meettechnieken)

 

Nieuwe ontwikkelingen meettechnieken

Gebiedsgericht innovatieproject: PulseNetworkSystem (PulseNet)

Aanleiding en probleemstelling

Gedurende de levensduur van gebouwen moeten vaak, door de aanvullende wetgevingen en mede door eigen wensen, nieuwe communicatie apparatuur worden geïnstalleerd. Dit gaat meestal gepaard met de nodige kabelaanleg. Voor deze nieuwe kabelverbindingen zijn doorgaans extra voorzieningen in het gebouw noodzakelijk. Het modificeren van een bestaande fysiek kabelnetwerk is erg kostbaar en in veel gevallen niet mogelijk. Er is behoefte om m.b.v. bestaande gebouwgebonden laagspanningsinstallaties 230/400V meer communicatieschakelingen op te kunnen zetten. Er is behoefte om over een bestaand stroom/lichtnet schakelingen te kunnen opbouwen. Dit concept is waardevol omdat voor deze schakelingen geen extra kabels hoeven te worden aangelegd. Dit soort situaties komt bijvoorbeeld vaak voor in gebouwen waar systemen draadloze niet mogelijk zijn en het opzetten van een nieuw netwerk niet wenselijk is. In gebouwen zijn bijvoorbeeld toepassingen van alarmmelders, rookmelders, alarmcentrales en inbraakinstallaties wenselijk. Ook buiten de utiliteit lijken toepassingen mogelijk en wenselijk. In de procesindustrie, maritieme industrie, automotive en luchtvaart zijn in de levensduur van een installatie regelmatig nieuwe schakelingen nodig. Ook is hier de aanleg van nieuwe bekabeling vaak kostbaar en zijn draadloze systemen niet mogelijk of toegestaan.

Doelstelling

Doel is het bouwen van een communicatienetwerksysteem met behulp van een uniek meetprincipe waarbij speciale stroomsignalen over het bestaande lichtnet gegenereerd worden. Dit gepatenteerde meetprincipe wordt thans toegepast in het groependetectiesysteem (zie www.revisietekening.nl)

Het bijzondere van dit meetsysteem is dat meerdere stroomsignalen tegelijk op de lichtinstallatie gezet kunnen worden waarbij ze afzonderlijk in de verdeelkast te traceren zijn waardoor men met bestaande leidingen nieuwe schakelingen kunt maken voor o.a. brand, inbraak en overval- meldingen.

 

Samen met partnerbedrijven ontwikkeld het bedrijf nu een innovatief apparaat wat een doorbraak kan opleveren in het efficiënt inzetten van de bestaande elektrische installatie voor meerdere (schakel) functies. Dit onderwerp past uitstekend in het ELKINA waar de levensduur benadering van elektrische systemen centraal staat. Dit project probeert doorbraken te realiseren om met de bestaande kabelinfrastructuur, meer functionaliteit te kunnen realiseren. In dit project wordt een apparaat ontwikkeld waarmee schakelingen kunnen worden getransporteerd over het lichtnet. Deze schakelingen zijn speciaal bedoeld voor communicatieschakelingen zoals o.a. alarm/rookmelders, naar resp. alarm/brand/inbraakcentrales. Het systeem verzendt signalen op basis van stroomverschillen in het lichtnet. De stroomsignalen gaan als eenrichtingsverkeer via de meterkast (waar ze te meten zijn) naar het aansluitpunt waar de communicatieschakeling plaats vindt. Door deze techniek is de bron van het signaal ook duidelijk bepaald. Nieuw voor in dit project zijn de stroompulsen die op het lichtnet worden gezet onder invloed van variaties. Het technisch nieuwe werkingsprincipe is het verzenden van data via stroomvariaties in het lichtnet. Nieuw probleem waar in dit project naar wordt gekeken is dat er een oplossing moet worden gevonden voor de detectie van de harmonische. Deze harmonische zijn lastig te detecteren. Alle harmonische in de veelvoud van 2n komen ook door het filter en dit is niet de bedoeling. Technisch probleem bij de ontwikkeling van de programmatuur: De pulsbreedte aansturing en dezelfde pulsbreedte weer kunnen ontvangen. Aansturing en uitlezing moet gebeuren door een microcontroller. Detectie van de harmonischen bij zeer hoge stromen kunnen filteren zodat er voldoende signaal overblijft.

 

Contact

PulseNed bv
Thijssenweg 2b
4927 PC Hooge Zwaluwe
Tel: 076-12345678
chevron-down