Ontwikkeling meettechnieken

Aanleiding en probleemstelling

Gedurende de levensduur van gebouwen moeten vaak, door de aanvullende wetgevingen en mede door eigen wensen, nieuwe communicatie apparatuur worden geïnstalleerd. Dit gaat meestal gepaard met de nodige kabelaanleg. Voor deze nieuwe kabelverbindingen zijn doorgaans extra voorzieningen in het gebouw noodzakelijk. Het modificeren van een bestaande fysiek kabelnetwerk is erg kostbaar en in veel gevallen niet mogelijk. Er is behoefte om m.b.v. bestaande gebouwgebonden laagspanningsinstallaties 230/400V meer communicatieschakelingen op te kunnen zetten. Er is behoefte om over een bestaand stroom/lichtnet schakelingen te kunnen opbouwen.

Dit concept is waardevol omdat voor deze schakelingen geen extra kabels hoeven te worden aangelegd. Dit soort situaties komt bijvoorbeeld vaak voor in gebouwen waar systemen draadloze niet mogelijk zijn en het opzetten van een nieuw netwerk niet wenselijk is. In gebouwen zijn bijvoorbeeld toepassingen van alarmmelders, rookmelders, alarmcentrales en inbraakinstallaties wenselijk.

Ook buiten de utiliteit lijken toepassingen mogelijk en wenselijk. In de procesindustrie, maritieme industrie, automotive en luchtvaart zijn in de levensduur van een installatie regelmatig nieuwe schakelingen nodig. Ook is hier de aanleg van nieuwe bekabeling vaak kostbaar en zijn draadloze systemen niet mogelijk of toegestaan.

tracer

Doelstelling PulseNetworkSystem

Doel is het bouwen van een communicatienetwerksysteem met behulp van een uniek meetprincipe waarbij speciale stroomsignalen over het bestaande lichtnet gegenereerd worden. Dit gepatenteerde meetprincipe wordt thans toegepast in het groependetectiesysteem.

Het bijzondere van dit meetsysteem is dat meerdere stroomsignalen tegelijk op de lichtinstallatie gezet kunnen worden waarbij ze afzonderlijk in de verdeelkast te traceren zijn waardoor men met bestaande leidingen nieuwe schakelingen kunt maken voor o.a. brand, inbraak en overval- meldingen.

Innovativiteit

Samen met partnerbedrijven ontwikkeld het bedrijf nu een innovatief apparaat wat een doorbraak kan opleveren in het effici├źnt inzetten van de bestaande elektrische installatie voor meerdere (schakel) functies. Dit onderwerp past uitstekend in het ELKINA waar de levensduur benadering van elektrische systemen centraal staat. Dit project probeert doorbraken te realiseren om met de bestaande kabelinfrastructuur, meer functionaliteit te kunnen realiseren.

In dit project wordt een apparaat ontwikkeld waarmee schakelingen kunnen worden getransporteerd over het lichtnet. Deze schakelingen zijn speciaal bedoeld voor communicatieschakelingen zoals o.a. alarm/rookmelders, naar resp. alarm/brand/inbraakcentrales. Het systeem verzendt signalen op basis van stroomverschillen in het lichtnet. De stroomsignalen gaan als eenrichtingsverkeer via de meterkast (waar ze te meten zijn) naar het aansluitpunt waar de communicatieschakeling plaats vindt. Door deze techniek is de bron van het signaal ook duidelijk bepaald.

Nieuw voor in dit project zijn de stroompulsen die op het lichtnet worden gezet onder invloed van variaties. Het technisch nieuwe werkingsprincipe is het verzenden van data via stroomvariaties in het lichtnet. Nieuw probleem waar in dit project naar wordt gekeken is dat er een oplossing moet worden gevonden voor de detectie van de harmonische. Deze harmonische zijn lastig te detecteren. Alle harmonische in de veelvoud van 2n komen ook door het filter en dit is niet de bedoeling.

Technisch probleem bij de ontwikkeling van de programmatuur: De pulsbreedte aansturing en dezelfde pulsbreedte weer kunnen ontvangen. Aansturing en uitlezing moet gebeuren door een microcontroller. Detectie van de harmonischen bij zeer hoge stromen kunnen filteren zodat er voldoende signaal overblijft.