Samenwerking 'Pieken in de delta'

Het ontwikkelen van nieuwe bedrijvigheid in Nederland wordt steeds complexer. Er dient snel ingespeeld te worden op nieuwe business kansen en onze kennis moet zich onderscheiden van het buitenland en opkomende landen. In het kader van het Pieken in de Delta wordt in Zuidwest Nederland een bedrijven- en kenniscluster rondom de luchthaven Woensdrecht en daarbuiten ontwikkeld (World Class Maintenance).Hierbij is gebleken dat samenwerking tussen bedrijven uit verschillende sectoren tot nieuwe inzichten en business voordelen leidt.

Cross-sectorale innovaties

Cross-sectorale innovaties zijn echter meer risicovol dan reguliere innovatietrajecten. Het gaat om de eerste toepassing van een nieuwe technologie, methode, werkproces of product dat nieuwe kennis en vaardigheden vereist. Voorgaande projecten waren vaak gericht op 1 specifieke business kans, bijv het ontwikkelen van een nieuwe maintenance techniek en waren hierdoor als relatief klein project, een kwetsbaar innovatiecluster wat vaak niet goed in staat was om de nieuwe innovatieve dienst succesvol mbv PID door te ontwikkelen.

Andere projecten waren wel breed in groep van deelnemers (bijv MCC), maar misten door hun brede achterban en vele doelstellingen een dedicated focus op business development op een select aantal technologie├źn. Hierdoor is er tot op heden nog geen project geweest in de Maintenance programmalijn dat zich specifiek richt op business acceleratie en het opzetten van nieuwe bedrijven.

Subsidieregeling Pieken in de delta

Dit project maakt wel deze keuze en werkt hierdoor bij uitstek aan het stimuleren van nieuwe bedrijvigheid. De bedrijven en kennisinstellingen betrokken bij het project zullen voor veel werkzaamheden en daarmee nieuwe banen zorgen in de regio.

In dit nieuwe project worden nieuwe ontwikkelingen binnen de luchtvaartsector samen met bedrijven buiten deze sector, vertaald in nieuwe economische bedrijvigheid. Daarnaast wordt gewerkt aan het versterken van de kennisontwikkeling die breder toepasbaar is. We willen deze cross-sectorale innovatie en business ontwikkeling structureel (niet ad hoc) en meerjarig stimuleren. Daarvoor ligt een programmatische aanpak van kennisdeling, open innovatie en business ontwikkeling vanuit een Business Accelerator voor Cross-sectorale industrie├źn (BAC) voor de hand. De activiteiten concentreren zich rondom Woensdrecht waarbij cross-sectorale verbindingen worden gelegd naar industriegebieden in Zeeland, Brabant, en andere delen van Nederland.

Bron: ir. Stefan Seeters (Rewin Zuidwest Nederland)